Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Prodej stavebního pozemku 975m2, Dobřichov

Popis nemovitosti

Hledáte zajímavý pozemek v klidné lokalitě s dobrou dostupností do Prahy nebo Kolína? Nabízím k prodeji atraktivní pozemek k výstavbě RD o celkové výměře 975 m2 v obci Dobřichov u Peček.

Jedná se o svažitou a jižně orientovanou parcelu, která se nachází v proluce mezi rodinnými domy, díky tomu je zde soukromí a hezký výhled do krajiny. Na pozemek je přístup z obecní komunikace. Přípojka elektřiny, vody, kanalizace i plynu je přivedena na hranici pozemku.                                               


Dle územně plánovací informace je určen jako plocha pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI) s koeficientem zastavění pozemku 25%. Přípustné využití je zde dle ÚP pro trvalé bydlení v rodinných domech volně stojících event. dvojdomech.

 V obci je základní občanská vybavenost – MŠ, dětské hřiště, obecní úřad, knihovna, obchod s potravinami, hospůdka na hřišti. Dopravní dostupnost: BUS, vlaky ČD z Peček, autem Kolín 15 min., Praha 30min., nájezd dálnice D11 10min. Lokalita nabízí velmi výjimečné, příjemné a klidné bydlení, v blízkosti velkého města i přírody.

Působí zde několik sportovních i společenských spolků. Příznivci pohybu ocení blízké turistické stezky, cyklistické trasy.

Výborná dopravní dostupnost (Praha, kolín, Poděbrady atd.) autem nebo vlakem ze zmiňovaných Peček.

Pozemek je díky jedinečnosti vhodný jako investice.

Pozemek lze financovat hypotečním úvěrem, se kterým vám rádi pomůžeme.

Vřele doporučuji prohlídku tohoto pozemku, abyste na místě viděli krásu a kouzlo místa.

 

BI Bydlení v rodinných domech příměstské

 

Hlavní využití:

- bydlení v rodinných domech izolovaných, popř. dvojdomech s obytnou nebo užitkovou zahradou.

 

Přípustné využití:

- drobné stavby bezprostředně související s bydlením např. garáže a parkovací

přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště,

ploty apod. vč. jejich integrace do staveb pro bydlení;

- zahrady s funkcí okrasnou, rekreační, užitkovou;

- veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu těchto ploch, pěších a cyklistických cest a ploch zeleně, dětských hřišť a sportovišť;

- oplocení;

- související technická infrastruktura.

Územní plán Dobřichov – úplné znění po vydání Změny č. 1 ÚP 19

 

 Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury včetně jejich integrace s bydlením;

-stavby a zařízení pro podnikání, maloobchod, stravování a další nerušící služby nebo integrované do stavby pro bydlení;

 

 za prokázání splnění podmínky, že:

- řešením ani provozem nedojde ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, přiměřeného množství zeleně, oslunění;

- jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména místním obyvatelům;

-řešením ani provozem nedojde ke zvýšení dopravní zátěže v sídle.

 

Nepřípustné využití:

-veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím a stavby nesplňující podmínky prostorového uspořádání;

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím;

- stavby, činnosti a jiné využití pozemků negativně ovlivňující nad přípustnou mez užívání sousedních pozemků a snižujících kvalitu prostředí.

  

Podmínky prostorového uspořádání v zastavitelných plochách:

- zástavba izolovanými domy a dvojdomy;

- maximální počet nadzemních podlaží 2NP + podkroví;

- minimální velikost pozemku 800 m2);

- zastavěná plocha pozemků maximálně 25%;

- nezpevněné plochy schopné vsakování dešťových vod minimálně 50% plochy pozemku.

 

 

Podmínky prostorového uspořádání pro dostavby a přestavby uvnitř zastavěného území:

- nová zástavba v prolukách a přestavby se musí přizpůsobit výškou a objemem charakteru okolní zástavby - maximální počet nadzemních podlaží 2NP + podkroví;

- nové stavby rodinných domů v prolukách a na zahradách na pozemcích o min. velikosti 600 m2;

- zastavěná plocha pozemků maximálně 25%;

- nezpevněné plochy schopné vsakování dešťových vod minimálně 50% plochy pozemku

  

Plochy pro bydlení jsou vymezeny jako plochy bydlení příměstského (bydlení v rodinných domech příměstské - BI). Plochy smíšené obytné (plochy smíšené obytné venkovské – SV), kdy navržené řešení umožňuje bydlení spojené s provozováním živností, řemesel nebo služeb, přípustných v plochách smíšeného venkovského bydlení, jsou vymezeny pouze v zastavěném území v jeho historické jižní části. Plochy pro bydlení příměstské i smíšené jsou spojeny s plochami užitkových a okrasných zahrad, které vytvoří plynulý přechod zástavby do volné krajiny. Z toho důvodu je minimální velikost nově vytvořených pozemků pro umístění stavby pro bydlení (rodinný dům) stanovena na 800 m2, doporučená velikost je 1000 m2. V plochách zbytkových a při zahušťování stávající zástavby v zastavěném území je min. plocha stavební parcely 600 m2.

 

Rozvoj obce je umožněn s ohledem na charakter a podmínky území (omezuje jej říčka Výrovka, kopec Pičhora a silnice III. třídy č. 3294 Cerhenice - Pečky a půdy I. a II. třidy BPEJ, pouze ve dvou lokalitách:

východně od stávajícího sportovního areálu mezi stávající zástavbou a Mlýnským potokem, kde se jedná prakticky o proluku mezi zastavitelným územím Dobřichova a zastavitelným územím Peček;

a severozápadně od zastavěného území Dobřichova směrem k Výrovce.

Z05 Dobřichov – Pičhora

navržené využití :

bydlení v rodinných domech příměstské (BI);

zeleň soukromá a vyhrazená (ZS).

Jedná se o nově navrženou zastavitelnou plochu pro výstavbu cca 2-3 RD, která navazuje na zastavěné území. Zastavitelná plocha pro bydlení je navržena na půdách BPEJ IV. třídy ochrany. Přístupná je z místní komunikace, která bude rozšířena na odpovídající šířkové parametry. S ohledem na konfiguraci terénu, bude zástavba rodinnými domy umístěna v dolní části pozemku (plocha bydlení v rodinných domech BI), horní část pozemku je dána jako zahrada (zeleň soukromá a vyhražená ZS). 

Videoprohlídka

Půdorys

parcely_rezervace

 

vystrizek_uzemko

 

 

 

 

Cena

4.972.000,-Kč

Cena je včetně provize, právních služeb.

Ondřej Klicpera

Jsem profesionální realitní makléř, specializuji se na Středočeský kraj a Prahu, ale rád za vámi zajedu kamkoliv po České republice. Za sebou mám více jak 8 let praxe a velké množství prodaných nebo pronajatých domů, bytů i pozemků. Každý člověk je individuální, tudíž k němu i takto přistupuji a  snažím se vyjít maximálně vstříc jeho požadavkům, je-li to jen trochu možné,  ZÁZRAKY NEUMÍM A PROTO JE TAKÉ NESLIBUJI. Velice rád Vám pomohu prodat vaši nemovitost za nejvyšší možnou cenu.

 


Ondřej Klicpera

Kontaktní formulář

Stáhnout PDF